Právní služby
odborné zastoupení a poradenství

Rodinné právo, správa majetku

M&A, korporátní právo

Pracovní právo

Řešení sporů

Nemovitosti

Farmaceutické a zdravotnické právo

Právo informačních technologií

Právo duševního vlastnictví

Rodinné právo, správa majetku

Přistupujeme k životní situaci, kterou řešíte, profesionálně, vážně a citlivě.

 
Pomůžeme Vám s odpovědným plánováním naložení s majetkem nyní i pro případ smrti. Pomůžeme Vám zvolit optimální řešení od jednoduchých schémat až po založení svěřeneckého fondu. Zabýváme se firemním nástupnictvím.

Společně s daňovými a investičními experty navrhneme řešení. Vytvoříme základy Vaší Family Office. Individuální a diskrétní přístup je samozřejmostí. Zabýváme se rovněž právní úpravou vztahů mezi manželi, úpravou vztahů mezi rodiči a dětmi, jakož i úpravou společného jmění. Zejména pak tehdy, pokud jde o právní vztahy s mezinárodním prvkem.

Umíme řešit vážné situace profesionálně, ale také citlivě.​
 

Mám zájem o tuto službu

M&A, korporátní právo

Kupujete nebo prodáváte firmu, potřebujete dataroom, smluvní dokumentaci nebo pomoc s vyjednáváním transakce?


Připravíme vše od stručného NDA, term sheetu, DD reportu až po komplexní převodní smlouvu. Spolupracujeme se zkušenými finančními, daňovými a účetním experty, znalci v oboru oceňování podniku. Projdeme s Vámi celým transakčním procesem rychle a bez nemilých překvapení. Chceme, stejně jako Vy, transakci zrealizovat ne ji komplikovat.

Startupu připravíme smluvní strategii financování i exitu. Členy statutárních orgánů provedeme korporátní agendou od A do Z, zajistíme rejstříkové formality.
Pro Váš obchod sepíšeme bezpečnou dokumentaci, posoudíme tu stávající a pomůžeme s uplatněním nároku nebo obrany v případě, že závazek splněn nebyl.

Rozumíme, že compliance je v moderním světě nutností. Příprava programů, trénink zaměstnanců a kontrola dodržování pravidel compliance se Vám vyplatí. Přesvědčíme Vás o tom.

Asistence v angličtině, francouzštině, češtině a slovenštině je u nás samozřejmostí.
 
Vy podnikáte, právo Vás provází a chrání.


Mám zájem o tuto službu

Pracovní právo

Jste velkým, středním nebo malým zaměstnavatelem, u nás máte, stejně jako běžný zaměstnanec, vždy dveře otevřené.


Rádi pro Vás připravíme jednoduchou pracovní smlouvu i komplexní celofiremní pracovněprávní dokumentaci.
Posoudíme stav Vaší stávající pracovněprávní dokumentace, pomůžeme Vám s přípravou vnitřních předpisů, rozvržení pracovní doby i koncipování schémat odměňování. Máme zkušenosti s kolektivním vyjednáváním a rádi se o ně s Vámi podělíme. Zastoupíme Vás v delikátních jednáních při ukončení pracovního poměru, budeme Vás bránit u soudu.
 
Nás právo baví. I to pracovní…


Mám zájem o tuto službu

Řešení sporů

Sporná agenda se bohužel nevyhýbá ani tomu nejúspěšnějšímu podnikání.


S našimi klienty se jí snažíme předcházet a i v případě hrozícího konfliktu hledáme alternativy mimosoudního řešení. Pokud je soudní řízení nevyhnutelné, společně s klientem připravíme strategii sporu pro jeho jednotlivé fáze, rozhodnutí pro uplatnění nároku nebo obrany stavíme vždy proti analýze rizik obchodních, finančních i časových.

V případě potřeby uplatnění nároku nebo obrany v zahraničí, rádi zprostředkujeme kontakt na naše partnerské advokátní kanceláře. Jednáme fair.
 
Říkají Vám (od malička), že jste ztracený případ? Nám trenéři říkali, že žádný míč není ztracený.


Mám zájem o tuto službu

Nemovitosti

Realitní business je dynamický a dravý svět. Provedeme Vás jím tak, aby na jeho konci stál Váš byt, dům, silnice, spokojený vlastník nebo nájemce.


V rámci předakvizičního auditu prověříme historii nabývacích titulů, přístupy infrastruktury a energií, budeme se zabývat otázkami životního prostředí.

Spolupracujeme se znalci v oboru oceňování nemovitostí a realitními kancelářemi. Připravíme Vám smluvní dokumentaci tak, aby proces získání všech povolení, financování, výstavby, prodeje nebo pronájmu byl bezpečný a svižný.

Poskytneme Vám potřebné právní know-how s pragmatickým, ale férovým přístupem. Rozumíme tomu, že pořízení bydlení může být Vaší životní investicí, přistupujeme k tomu tak.
 
Výstavba nemusí být jen administrativní parkur, je to zajímavý business.


Mám zájem o tuto službu

Farmaceutické a zdravotnické právo

Našim klientům nabízíme komplexní poradenství v oblasti registrace, distribuce, dovozu, prodeje a cenové regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.


Posuzujeme soulad navrhované reklamy a propagace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků s právními předpisy.

Zabýváme se úpravou smluvních vztahů mezi poskytovateli zdravotnických služeb a zdravotními pojišťovnami, smluvními vztahy s distributory a poskytovateli zdravotních služeb. Řešíme odpovědnostní vztahy mezi pacienty a poskytovateli zdravotnických služeb, týkající se odpovědnosti za škodu na zdraví.

Pomáháme koncipovat compliance programy.

Poskytujeme právní služby jak farmaceutickým společnostem, výrobcům léčivých přípravků a zdravotnických pomůcek, humánním a veterinárním lékařům, zdravotnickým zařízením i pacientům.

Orientujeme se v složité právní regulaci farmaceutického a zdravotnického práva.


Mám zájem o tuto službu

Právo informačních technologií

Podnikáte v IT a přejete si posoudit Vaši stávající smluvní dokumentaci?

 
Potřebuje ošetřit práva a povinnosti Vašich zaměstnanců, vývojářů a partnerů tak, abyste chránili Vaše know-how a výsledky Vaší práce?

Přejete si Vašim zákazníkům umožnit řádný výkon licenčních práv a zároveň chránit Vámi vytvořené IT řešení nebo software? Rádi Vám pomůžeme s přípravou a posouzením související dokumentace.

Vy rozumíte IT, my právu.


Mám zájem o tuto službu

Právo duševního vlastnictví

Jste inovátory ve Vašem oboru podnikání?


Vytvořili jste řešení, které chcete chránit? Přejete si Váš vynález, výrobní postupu nebo know-how, notorietu Vašich výrobků nebo služeb přenést do podoby, která zvýší hodnotu Vaší firmy? Jste autory nebo umělci, je to, co dokážete vyjádřit, hodnotou, která Vás živí?

Právo duševního vlastnictví Vám umožní s tímto darem pracovat a přeměnit jej v jiný hodnotový statek. Zaregistrujeme Vaši známku, vynález, připravíme licenční smlouvy k výtvorům Vaší činnosti.

Budeme Vaše duševní vlastnictví chránit. 

Vaše duševní vlastnictví je tím nejcennějším statkem, pomáháme jej chránit.


Mám zájem o tuto službu