Farmaceutické a zdravotnické právo

Našim klientům nabízíme komplexní poradenství v oblasti registrace, distribuce, dovozu, prodeje a cenové regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.


Posuzujeme soulad navrhované reklamy a propagace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků s právními předpisy.

Zabýváme se úpravou smluvních vztahů mezi poskytovateli zdravotnických služeb a zdravotními pojišťovnami, smluvními vztahy s distributory a poskytovateli zdravotních služeb. Řešíme odpovědnostní vztahy mezi pacienty a poskytovateli zdravotnických služeb, týkající se odpovědnosti za škodu na zdraví.

Pomáháme koncipovat compliance programy.

Poskytujeme právní služby jak farmaceutickým společnostem, výrobcům léčivých přípravků a zdravotnických pomůcek, humánním a veterinárním lékařům, zdravotnickým zařízením i pacientům.

Orientujeme se v složité právní regulaci farmaceutického a zdravotnického práva.


Mám zájem o tuto službu
  • Komplexní právní asistence související s registrací, výrobou, dovozem a distribucí léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
  • Příprava a posouzení smluvní dokumentace související s předklinickým a klinickým hodnocením
  • Posouzení souladu reklamy a propagace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
  • Zastupování klientů před Státním ústavem pro kontrolu léčiv a dalšími příslušnými správními orgány
  •  Komplexní právní služby pro provozovatele zdravotnických zařízení
  • Převod a prodej lékařských praxí
  • Soudní a mimosoudní řešení sporů v oblasti odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb a oblasti náhrady škody na zdraví
  • Poradenství v oblasti veterinárních předpisů
  • Obecné poradenství ve farmaceutickém a zdravotnickém právu