Realitní business je dynamický a dravý svět. Provedeme Vás jím tak, aby na jeho konci stál Váš byt, dům, silnice, spokojený vlastník nebo nájemce.


V rámci předakvizičního auditu prověříme historii nabývacích titulů, přístupy infrastruktury a energií, budeme se zabývat otázkami životního prostředí.

Spolupracujeme se znalci v oboru oceňování nemovitostí a realitními kancelářemi. Připravíme Vám smluvní dokumentaci tak, aby proces získání všech povolení, financování, výstavby, prodeje nebo pronájmu byl bezpečný a svižný.

Poskytneme Vám potřebné právní know-how s pragmatickým, ale férovým přístupem. Rozumíme tomu, že pořízení bydlení může být Vaší životní investicí, přistupujeme k tomu tak.
 
Výstavba nemusí být jen administrativní parkur, je to zajímavý business.


Mám zájem o tuto službu
 
  • Příprava, posouzení a vyjednávání kupních smluv (pozemky, byty, rodinné a bytové domy) a podání do katastru nemovitostí
  • Příprava, posouzení a vyjednávání nájemních smluv (byty, nebytové prostory, ordinace)
  • Příprava, posouzení a vyjednávání smluv o zřízení služebností a reálných břemen
  • Příprava právního auditu pro akvizici nemovitostního projektu
  • Zastupování v jednotlivých fázích územního a stavebního řízení (příprava podání, vyjádření a opravných prostředků)
  • Asistence architektům, stavebním firmám, malým i velkým investorům po celou dobu procesu přípravy, financování, výstavby a prodeje
  • Zastupování ve správních a soudních řízeních
  • Obecné právní poradenství v právu nemovitostí