Právo duševního vlastnictví

Jste inovátory ve Vašem oboru podnikání?


Vytvořili jste řešení, které chcete chránit? Přejete si Váš vynález, výrobní postupu nebo know-how, notorietu Vašich výrobků nebo služeb přenést do podoby, která zvýší hodnotu Vaší firmy? Jste autory nebo umělci, je to, co dokážete vyjádřit, hodnotou, která Vás živí?

Právo duševního vlastnictví Vám umožní s tímto darem pracovat a přeměnit jej v jiný hodnotový statek. Zaregistrujeme Vaši známku, vynález, připravíme licenční smlouvy k výtvorům Vaší činnosti.

Budeme Vaše duševní vlastnictví chránit. 

Vaše duševní vlastnictví je tím nejcennějším statkem, pomáháme jej chránit.


Mám zájem o tuto službu
  • Vypracování přihlášky ochranné známky - národní, mezinárodní nebo známky EU
  • Rešeršní služba před podání přihlášky ochranné známky
  • Příprava námitek proti konkurenčním přihláškám, návrhy na prohlášení neplatnosti a na zrušení již zapsané ochranné známky
  • Zastupování klientů v řízeních před Úřadem pro průmyslové vlastnictví
  • Příprava a posouzení konkurenčních doložek a smluvní úprava práv týkajících se zaměstnaneckých děl a ochrany know-how
  • Příprava a posouzení licenčních smluv
  • Smlouvy o převodu technologií
  • Zastupování ve sporech o zasahování do práv k ochranné známce a porušení autorských práv
  • Ochrana doménových jmen a doménové spory
  • Obecné poradenství v právu duševního vlastnictví