Sporná agenda se bohužel nevyhýbá ani tomu nejúspěšnějšímu podnikání.


S našimi klienty se jí snažíme předcházet a i v případě hrozícího konfliktu hledáme alternativy mimosoudního řešení. Pokud je soudní řízení nevyhnutelné, společně s klientem připravíme strategii sporu pro jeho jednotlivé fáze, rozhodnutí pro uplatnění nároku nebo obrany stavíme vždy proti analýze rizik obchodních, finančních i časových.

V případě potřeby uplatnění nároku nebo obrany v zahraničí, rádi zprostředkujeme kontakt na naše partnerské advokátní kanceláře. Jednáme fair.
 
Říkají Vám (od malička), že jste ztracený případ? Nám trenéři říkali, že žádný míč není ztracený.


Mám zájem o tuto službu


 
  • Posouzení dokumentace v přípravných fázích sporu a analýza rizik
  • Příprava běžných předžalobních upomínek
  • Převzetí právního zastoupení, příprava podání (zejména žaloby, návrhu na vydání platebního rozkazu, předběžných opatření, vyjádření k žalobě, příprava řádných i mimořádné opravných prostředků)
  • Procesní zastoupení klientů ve všech stádiích řízení u obecných a rozhodčích soudů a správních orgánů
  • Obecné právní poradenství v řešení sporové agendy